کاهش مجدد قیمت ها و تدوین شرایط ویژه فروش

بدینوسیله به اطلاع همکاران ارجمند و طیف وسیع مصرف کنندگان محترم محصولات اتوماتیک یاران می رساند این شرکت با درک صحیحی از واژه مشتری مداری و در راستای تعدیل شرایط بازار و بهبود شرایط فعلی، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ اقدام به کاهش لیست قیمت و تدوین شرایط ویژه و جدید فروش نموده است.