خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

واحد الکترونیک محل مونتاژ درایوهای سر درب

kargah (20) kargah (21)

در این سالن مونتاژ قطعات الکترونیک توسط متخصصین الکترونیک و دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته علم الکترونیک انجام می شود و پس از تست نهایی و تایید در واحد کنترل کیفیت الکترونیک بر روی سر درب نصب می گردد

CLOSE
CLOSE