معماری
سرخط خبرها

کمان بلند فول

کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند
کمان فول بلند

 

  • این کمان برای هر نوع کابین در ارتفاعات مختلخ طراحی گردیده است.
  • قسمت بازوی کمان دارای ارتفاع ۴۲ سانتی متری میباشد.

 

قالب وردپرس